ผลิต ซ่อม สร้างอุปกรณ์ส่วนประกอบ และอะไหล่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

SG อุตสาหกรรม
งานตามแบบ อะไหล่ทดแทน อะไหล่เครื่องจักร

SG อุตสาหกรรม
ซ่อมแม่พิมพ์ ซ่อมกระบอกไฮดรอลิครั่ว ซ่อมแซมชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆรับทำ เหล็กดัด โครงหลังคา กันสาด ประตูรั้ว ราวบันได

SG โครงสร้าง
หลังคา กันสาด เหล็กดัด ราวบันได ประตูรั้ว