รับตัดเลเซอร์ รับตัดวอเทอร์เจท ตัดเหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง อลูมีเนียม
ตัดทองเหลือง
Water Jet Cut
รับตัดเลเซอร์ รับตัดวอเทอร์เจท ตัดเหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง อลูมีเนียม
ตัดเหล็ก เลเซอร์คัท
Laser Cut
รับตัดเลเซอร์ รับตัดวอเทอร์เจท ตัดเหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง อลูมีเนียม
ตัดเหล็ก เลเซอร์คัท
Laser Cut
รับตัดเลเซอร์ รับตัดวอเทอร์เจท ตัดเหล็ก สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง อลูมีเนียม
ตัดสแตนเลส เลเซอร์คัท
Laser Cut